10/02/2022

AD-Autokorjaamo on Suomen luotetuin autohuolto-/korjaamoketju

AD-Autokorjaamo on valittu vuosittain tehtävässä Luotetuin Merkki (Trusted Brand) -tutkimuksessa kolmannen kerran Suomen luotetuimmaksi autohuolto-/korjaamoketjuksi. Kategoria oli tutkimuksessa mukana nyt kolmatta kertaa. AD-Autokorjaamo sai 12 prosenttia kategorian maininnoista.

Tutkimukseen vastanneet ovat ensin nimenneet omasta mielestään eniten luottamansa merkin kysytyssä tuotekategoriassa, jonka jälkeen he arvioivat viiden eri ominaisuuden sopimista tähän tuotemerkkiin asteikolla 1-5. Arvioitavat ominaisuudet olivat: laatu, hintansa arvoinen, vahva tuotekuva, kuluttajien tarpeiden ymmärtäminen ja eettisesti vastuullinen. Lisäksi kysyttiin kuinka todennäköisesti vastaaja valitsisi mainitsemansa merkin ostotilanteessa ja onko vastaaja valitsemansa merkin asiakas/onko käyttänyt viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana ja voisiko suositella sitä muille.

https://ad-finland.com/

__________________________________________________________________________

CIL Suomi Oy/Valitut Palat teetti vuosittaisen tutkimuksen nyt 23. kerran. Yhteistyökumppanina oli tiedonkeruutoimisto Norstat Finland Oy. Tutkimus toteutettiin nettikyselynä ja vastaajia oli yhteensä 2 008. Otos poimittiin CIL Suomi Oy:n asiakasrekisteristä ja Norstat Finlandin nettipaneelista. Tulokset painotettiin iän (20+ vuotta), sukupuolen ja asuinalueen mukaan väestöä vastaavaksi.

Tutkimuksessa selvitettiin avoimilla kysymyksillä, mitkä ovat kyselyyn vastanneiden mielestä luotetuimmat tuotemerkit kaikkiaan 40 eri tuoteryhmässä.Lisätietoja tutkimuksesta ja sen tuloksista antaa tutkimuspäällikkö Tiina Suomela,
050 595 5143, tiina.suomela@valitutpalat.fi