Kysely: Enemmistö poistaisi kansanedustajan verottoman kulukorvauksen

Parliament House in Helsinki, Finland.

Lähes 90 prosenttia suomalaisista:
Kansanedustajien verottomasta kulukorvauksesta tulisi luopua
Lähes yhdeksän kymmenestä suomalaisesta on sitä mieltä, että kansanedustajien veroton kulukorvaus pitäisi muuttaa verolliseksi. Asia käy ilmi Valittujen Palojen brittiläisen Wyman & Dillon -tutkimuslaitoksen kanssa tekemästä laajasta tutkimuksesta, jossa kysyttiin haastateltavien kantoja suomalaisen yhteiskunnan ajankohtaisiin kysymyksiin.

Haastatelluista 86 prosenttia on sitä mieltä, että kansanedustajille maksettava veroton kulukorvaus tulisi katsoa veronalaiseksi tuloksi. Verottomasta kulukorvauksesta luopumista esitti aiemmin heinäkuussa eduskunnan puhemies Maria Lohela (uv).

Kolme neljästä pitää julkisen sektorin toimintaa tehottomana
Tutkimuksessa kysyttiin kansalaisten arviota myös julkisen sektorin tehokkuudesta. Kolme neljästä vastaajasta, yhteensä 74 prosenttia, on täysin tai melko samaa mieltä väittämästä, että julkinen sektori toimii tehottomasti. Erityisesti miehet näkevät julkisen sektorin toimivan tehottomasti.

Enemmistö suomalaisista, 64 prosenttia, pitää ylimitoitettua julkista sektoria ja raskasta verotusta keskeisinä syinä Suomen korkeaan työttömyysasteeseen. Erityisesti miehet ja 50 vuotta täyttäneet ovat sitä mieltä, että korkea työttömyysaste johtuu raskaasta julkisesta sektorista ja verotuksesta.

 


Näin tutkimus tehtiin
Tutkimus toteutettiin viime vuodenvaihteessa osana Valittujen Palojen laajaa Luotetuin merkki -tutkimusta. Tutkimukseen vastasi Suomessa 1896 henkilöä. Kyselyn otos poimittiin asiakasrekisteristä, johon kuuluu noin 150 000 suomalaista. Tulokset painotettiin iän (20+) ja sukupuolen mukaan väestöä vastaavaksi. Tutkimuksen virhemarginaali on enintään 2,2 prosenttiyksikköä.

Lisätietoja asiasta antaa päätoimittaja Ilkka Virtanen (09) 503 4657 tai 040 7355953.

—————————————————————————————————-

Valitut Palat on osa Reader’s Digestin kansainvälistä lehtiperhettä. Reader’s Digest on maailman luetuin aikakauslehti. Se ilmestyy 27 eri painoksena.

Päivitämme sivustoa parhaillaan. Pahoittelemme sivuston päivityksestä johtuvaa häiriötä.