Suomalainen luottaa pankkiin enemmän kuin hyväntekeväisyysjärjestöön

Asia käy ilmi Valittujen Palojen ja brittiläisen Wyman Dillon -tutkimuslaitoksen tekemästä kyselystä, jossa suomalaisia pyydettin asettamaan luotettavuusjärjestykseen 18 eri instituutiota.

Pankkiin sanoo luottavansa suuressa määrin tai melko paljon 70 prosenttia vastaajista, kun taas hyväntekeväisyysjärjestöihin luottaa vain 42 prosenttia vastaajista.

Pyhä kolminaisuus: Poliisi, radio ja avioliitto

Eniten suomalainen luottaa kuitenkin poliisiin, johon sanoo luottavansa 89 prosenttia vastaajista. Kakkosena suomalaisten luottamusvertailussa on radio (79 prosenttia), johon luotetaan enemmän kuin televisioon (65 prosenttia) ja lehdistöön (61 prosenttia).

Kolmanneksi luotetuin instituutio Valittujen Palojen kyselytutkimuksessa oli avioliitto (74 prosenttia). Avioliitto on siis yhä tärkeä instituutio suomalaisille, vaikka moni liitto päättyykin eroon.

Avioliiton kariutuessa joudutaan toisinaan turvautumaan oikeuslaitokseen, joka onkin neljänneksi luotetuin instituutio (72 prosenttia).

Kirkkoon luotetaan enemmän kuin ay-liikkeeseen

Viidentenä luottamusvertailussa on pankit (70 prosenttia), kuudentena televisio (65 prosenttia), seitsemäntenä lehdistö (61 prosenttia) ja kahdeksantena kirkko (60 prosenttia).

Yhdeksäntenä luottamusvertailussa on ammattiliitot (56 prosenttia) ja kymmenentenä ympäristöjärjestöt (50 prosenttia).

Valtion virkamiehet ovat luottamusvertailussa sijalla 11 ja hyväntekeväisyysjärjestöt sijalla 12. Valtion virkamiehiin luottaa 47 prosenttia vastaajista ja hyväntekeväisyysjärjestöihin 42 prosenttia vastaajista.

Sijalla 13 on vertailussa Euroopan unioni, johon luottaa 40 prosenttia vastaajista. Kansainväliset yritykset ovat sijalla 14 niiden kannatusprosentin ollessa 35.

Poliitikot ja sosiaalinen media jumbona

Nykyinen hallitus on luottamusvertailussa sijalla 15, kun siihen luottaa 27 prosenttia vastaajista. Mainonta on sijalla 16, ja siihen luottaa 23 prosenttia vastaajista.

Sosiaaliseen median luotetaan selvästi vähemmän kuin radioon, televisioon ja lehdistöön. Sosiaalisen median luotettavuus on vertailun toiseksi alhaisin, kun siihen sanoo luottavansa 13 prosenttia vastaajista.

Luottamusvertailun jumbona ovat poliitikot, kun heihin luottaa vain 12 prosenttia vastaajista.

Vuoden 2002 tutkimukseen verrattuna eniten luottamustaan ovat nostaneet Euroopan unioni, 5 prosenttiyksikköä, ja poliisi, 2 prosenttiyksikköä. Eniten luottamustaan 17 vuotta sitten tehtyyn tutkimukseen verrattuna on menettänyt hallitus, jonka luottamusluku heikentyi 23 prosenttiyksikköä. Kansainvälisten yritysten luottamus putosi 11 prosenttiyksikköä ja kirkon 8 prosenttiyksikköä.

Naiset luottavat ay-liikkeeseen ja ympäristöjärjestöihin

Naiset luottavat selvästi miehiä vahvemmin ammattiliittoihin, ympäristöjärjestöihin ja pankkeihin.

Miehet luottavat keskimäärin naisia vahvemmin lehdistöön, nykyiseen hallitukseen ja kansainvälisiin yrityksiin.

Vastaajista 50-vuotiaat ja sitä vanhemmat luottavat selvästi enemmän oikeuslaitokseen, pankkeihin, televisioon, valtion virkamiehiin, kirkkoon ja nykyiseen hallitukseen kuin alle 50-vuotiaat vastaajat. Alle 50-vuotiaat vastaajat luottavat ympäristöjärjestöihin, ammattiliittoihin, hyväntekeväisyysjärjestöihin ja mainontaan selvästi enemmän kuin vanhemmat vastaajat.


Näin tutkimus tehtiin

Valitut Palat teetti kyselyn brittiläisellä Wyman Dillon –tutkimustoimistolla syksyllä 2018. Tulokset valmistuivat vuodenvaihteessa 2018/2019. Kysely toteutettiin onlinetutkimuksena, jossa avoimiin kysymyksiin vastasi 2040 henkilöä. Kyselyn otos poimittiin Valittujen Palojen asiakasrekisteristä ja tulokset painotettiin iän (20+) ja sukupuolen mukaan väestöä vastaavaksi. Virhemarginaali on enintään 2,2 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Haastateltaville esitettiin seuraava kysymys. ”Kuinka paljon luotat seuraaviin instituutioihin Suomessa?” Kysymyksen perässä oli valmiiksi lueteltuna 18 instituutiota. Haastateltavia pyydettiin valitsemaan kunkin instituution kohdalla jokin seuraavista vaihtoehdoista: suuressa määrin, melko paljon, en kovin paljon, en lainkaan.


Lisätietoja asiasta antaa päätoimittaja Ilkka Virtanen (09) 503 4657 tai 040 7355953.

Luotetuin Merkki 2020 -tutkimuksen tulokset ovat valmistuneet. Sivustoa päivitetään parhaillaan!
Kysy lisää: Jouni Kohonen (jouni.kohonen@valitutpalat.fi) tai Tiina Suomela (tiina.suomela@valitutpalat.fi)

Päivitämme sivustoa parhaillaan. Pahoittelemme sivuston päivityksestä johtuvaa häiriötä.