19/02/2021

Lumene jälleen Suomen luotetuin värikosmetiikkamerkki

Lumene on valittu Reader’s Digestin (Suomessa Valitut Palat) Luotetuin Merkki -tutkimuksessa Suomen luotetuimmaksi värikosmetiikkamerkiksi jo 20. kerran.

Lumene sai ylivoimaisesti eniten mainintoja, 43 prosenttia värikosmetiikkakategorian äänistä. Eroa toiseksi luotetuimpaan merkkiin oli 34 prosenttiyksikköä. 50 vuotta täyttäneistä vastaajista peräti 50 prosenttia luottaa eniten Lumeneen.

Tutkimukseen vastanneet ovat ensin nimenneet omasta mielestään eniten luottamansa merkin kysytyssä tuotekategoriassa, jonka jälkeen he arvioivat viiden eri ominaisuuden sopimista tähän tuotemerkkiin asteikolla 1-5. Arvioitavat ominaisuudet olivat: laatu, hintansa arvoinen, vahva tuotekuva, kuluttajien tarpeiden ymmärtäminen ja eettisesti vastuullinen. Lisäksi kysyttiin kuinka todennäköisesti vastaaja valitsisi mainitsemansa merkin ostotilanteessa ja onko vastaaja valitsemansa merkin asiakas/onko käyttänyt viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana ja voisiko suositella sitä muille.

Lumene sai valitsijoiltaan kategoriansa korkeimmat arviot laadustaan, vahvasta mielikuvastaan, kuluttajien tarpeiden ymmärtämisestä ja eettisestä vastuullisuudestaan. Merkin nimenneistä vastaajista 85 prosenttia myös valitsisi Lumenen, mikäli olisi tekemässä värikosmetiikkakategorian hankintaa – 50 prosenttia erittäin todennäköisesti ja 35 prosenttia melko todennäköisesti. Myös tämä oli kategorian korkein tulos.

__________________________________________________________________________

Valitut Palat teetti vuosittaisen tutkimuksen nyt 21. kerran. Yhteistyökumppanina oli brittiläinen Wyman Dillon -tutkimustoimisto. Tutkimus toteutettiin nettikyselynä ja vastaajia oli 2 072. Otos poimittiin CIL Suomi Oy:n asiakasrekisteristä. Tulokset painotettiin iän (20+ vuotta) ja sukupuolen mukaan väestöä vastaavaksi.

Tutkimuksessa selvitettiin avoimilla kysymyksillä, mitkä ovat kyselyyn vastanneiden mielestä luotetuimmat tuotemerkit kaikkiaan 45 eri tuoteryhmässä.

Lisätietoja tutkimuksesta ja sen tuloksista antaa tutkimuspäällikkö Tiina Suomela, 050 5955 143, tiina.suomela@valitutpalat.fi