23/03/2018

Luotetuin hammastahnamerkki

Pepsodent  on jälleen Suomen luotetuin hammastahnamerkki

Pepsodent on valittu Reader’s Digestin (Suomessa Valitut Palat) Luotetuin Merkki -tutkimuksessa Suomen luotetuimmaksi hammastahnamerkiksi sen saatua yli puolet (51 prosenttia) kategoriansa maininnoista. Luotetuinta hammastahnamerkkiä on kysytty tutkimuksessa kaikkiaan yhdeksänä vuotena ja Pepsodent on valittu jokaisen kerran kategoriansa luotetuimmaksi. Miesten joukossa luottamus Pepsodentiin on erityisen korkeata. Miesvastaajista 60 prosenttia nimesi merkin eniten luottamakseen hammastahnamerkiksi. Myös alle 50-vuotiaat nimesivät merkin vanhempia vastaajia useammin. Alle 50-vuotiaista 55 prosenttia nimesi Pepsodentin, kun yli 50+ -vuotiaista vastaavasti 47 prosenttia.

Tutkimukseen vastanneet ovat ensin nimenneet omasta mielestään eniten luottamansa merkin kysytyssä tuotekategoriassa, jonka jälkeen he arvioivat viiden eri ominaisuuden sopimista tähän tuotemerkkiin asteikolla 1-5. Arvioitavat ominaisuudet olivat: laatu, hintansa arvoinen, vahva tuotekuva, kuluttajien tarpeiden ymmärtäminen ja eettisesti vastuullinen. Lisäksi kysyttiin kuinka todennäköisesti vastaaja valitsisi mainitsemansa merkin ostotilanteessa ja onko vastaaja valitsemansa merkin asiakas/onko käyttänyt viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana ja voisiko suositella sitä muille.


www.pepsodent.fi

Luotetuin Merkki 2021 -tutkimuksen tulokset ovat valmistuneet. Sivustoa päivitetään parhaillaan!
Kysy lisää: Jouni Kohonen (jouni.kohonen@valitutpalat.fi) tai Tiina Suomela (tiina.suomela@valitutpalat.fi)

Päivitämme sivustoa parhaillaan. Pahoittelemme sivuston päivityksestä johtuvaa häiriötä.