10/02/2022

Mehiläinen on Suomen luotetuin yksityinen lääkäriasema

Mehiläinen on valittu vuosittain tehtävässä Luotetuin Merkki -tutkimuksessa Suomen luotetuimmaksi yksityiseksi lääkäriasemaksi sen saatua 44 prosenttia kategorian maininnoista ja valinta luotetuimmaksi tuli nyt kuudetta kertaa. Alueellisesti Mehiläiseen luottaminen on suurinta Etelä-Suomessa asuvien joukossa, heistä 48 prosenttia nimesi Mehiläisen eniten luottamakseen yksityiseksi lääkäriasemaksi.

Tutkimukseen vastanneet ovat ensin nimenneet omasta mielestään eniten luottamansa merkin kysytyssä tuotekategoriassa, jonka jälkeen he arvioivat viiden eri ominaisuuden sopimista tähän tuotemerkkiin asteikolla 1-5. Arvioitavat ominaisuudet olivat: laatu, hintansa arvoinen, vahva tuotekuva, kuluttajien tarpeiden ymmärtäminen ja eettisesti vastuullinen. Lisäksi kysyttiin kuinka todennäköisesti vastaaja valitsisi mainitsemansa merkin ostotilanteessa ja onko vastaaja valitsemansa merkin asiakas/onko käyttänyt viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana ja voisiko suositella sitä muille.

https://www.mehilainen.fi/uutinen/mehilainen-suomen-luotetuin-yksityinen-laakariasema-jo-kuudennen-kerran

__________________________________________________________________________

CIL Suomi Oy/Valitut Palat (Reader’s Digest) teetti vuosittaisen tutkimuksen suomessa nyt 23. kerran. Yhteistyökumppanina oli tiedonkeruutoimisto Norstat Finland Oy. Tutkimus toteutettiin nettikyselynä ja vastaajia oli yhteensä 2 008. Otos poimittiin CIL Suomi Oy:n asiakasrekisteristä ja Norstat Finlandin nettipaneelista. Tulokset painotettiin iän (20+ vuotta), sukupuolen ja asuinalueen mukaan väestöä vastaavaksi.

Tutkimuksessa selvitettiin avoimilla kysymyksillä, mitkä ovat kyselyyn vastanneiden mielestä luotetuimmat tuotemerkit kaikkiaan 40 eri tuoteryhmässä.