10/02/2022

Mehiläinen on Suomen luotetuin yksityinen lääkäriasema

Mehiläinen on valittu vuosittaisessa Luotetuin Merkki -tutkimuksessa Suomen luotetuimmaksi yksityiseksi lääkäriasemaksi sen saatua 45 prosenttia kategorian maininnoista. Osuus kategorian äänistä kasvoi viidellä prosenttiyksiköllä edellisen vuoden tutkimuksesta ja valinta luotetuimmaksi tuli nyt viidettä kertaa

Suurimmillaan luottamus Mehiläiseen on lapsiperheissä. Vastaajista, joiden taloudessa on alle 16-vuotiaita lapsia, 59 prosenttia nimesi yrityksen eniten luottamakseen yksityiseksi lääkäriasemaksi. Alle 50-vuotiaiden vastaajien joukossa luottamus on myös vahvaa. Heistä 53 prosenttia mainitsi Mehiläisen.

Tutkimukseen vastanneet ovat ensin nimenneet omasta mielestään eniten luottamansa merkin kysytyssä tuotekategoriassa, jonka jälkeen he arvioivat viiden eri ominaisuuden sopimista tähän tuotemerkkiin asteikolla 1-5. Arvioitavat ominaisuudet olivat: laatu, hintansa arvoinen, vahva tuotekuva, kuluttajien tarpeiden ymmärtäminen ja eettisesti vastuullinen. Lisäksi kysyttiin kuinka todennäköisesti vastaaja valitsisi mainitsemansa merkin ostotilanteessa ja onko vastaaja valitsemansa merkin asiakas/onko käyttänyt viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana ja voisiko suositella sitä muille. Mehiläisen nimenneistä vastaajista 62 prosenttia sanoi, että voisi suositella yritystä muille. Tämä oli kategorian korkein tulos.

__________________________________________________________________________

CIL Suomi Oy/Valitut Palat teetti vuosittaisen tutkimuksen nyt 22. kerran. Yhteistyökumppanina oli brittiläinen Wyman Dillon -tutkimustoimisto. Tutkimus toteutettiin nettikyselynä ja vastaajia oli 2 006. Otos poimittiin CIL Suomi Oy:n asiakasrekisteristä. Tulokset painotettiin iän (20+ vuotta) ja sukupuolen mukaan väestöä vastaavaksi.

Tutkimuksessa selvitettiin avoimilla kysymyksillä, mitkä ovat kyselyyn vastanneiden mielestä luotetuimmat tuotemerkit kaikkiaan 40 eri tuoteryhmässä.

Lisätietoja tutkimuksesta ja sen tuloksista antaa tutkimuspäällikkö Tiina Suomela, 050 5955 143, tiina.suomela@valitutpalat.fi