17/02/2022

Miele on Suomen luotetuin iso kodinkonemerkki

Miele on valittu vuosittain tehtävässä Luotetuin Merkki -tutkimuksessa Suomen luotetuimmaksi isoksi kodinkonemerkiksi 18 prosentin osuudella kategoriansa äänistä. Miele saavutti kategorian voiton nyt seitsemännen kerran.

Tutkimukseen vastanneet ovat ensin nimenneet omasta mielestään eniten luottamansa merkin kysytyssä tuotekategoriassa, jonka jälkeen he arvioivat viiden eri ominaisuuden sopimista tähän tuotemerkkiin asteikolla 1-5. Arvioitavat ominaisuudet olivat: laatu, hintansa arvoinen, vahva tuotekuva, kuluttajien tarpeiden ymmärtäminen ja eettisesti vastuullinen. Lisäksi kysyttiin kuinka todennäköisesti vastaaja valitsisi mainitsemansa merkin ostotilanteessa ja onko vastaaja valitsemansa merkin asiakas/onko käyttänyt viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana ja voisiko suositella sitä muille.

Miele sai kategoriansa korkeimmat arviot laadustaan (4.62) ja vahvasta tuotekuvastaan (4.55). Mielen nimenneistä vastaajista 79 prosenttia olisi valmis suosittelemaan merkkiä muille, mikä oli kategorian korkein tulos.

www.miele.fi

__________________________________________________________________________

CIL Suomi Oy/Valitut Palat (Reader’s Digest) teetti vuosittaisen tutkimuksen Suomessa nyt 23. kerran. Yhteistyökumppanina oli tiedonkeruutoimisto Norstat Finland Oy. Tutkimus toteutettiin nettikyselynä ja vastaajia oli yhteensä 2 008. Otos poimittiin CIL Suomi Oy:n asiakasrekisteristä ja Norstat Finlandin nettipaneelista. Tulokset painotettiin iän (20+ vuotta), sukupuolen ja asuinalueen mukaan väestöä vastaavaksi.

Tutkimuksessa selvitettiin avoimilla kysymyksillä, mitkä ovat kyselyyn vastanneiden mielestä luotetuimmat tuotemerkit kaikkiaan 40 eri tuoteryhmässä.