Multivita luotetuin vitamiinivalmistemerkki

Multivita on luotetuin vitamiinivalmistemerkki Suomessa vuonna 2022.

Toiseksi eniten suomalainen kuluttaja luottaa Sana-Soliin ja kolmanneksi eniten Orioniin. Asia käy ilmi Valittujen Palojen brittiläisellä Wyman Dillon -tutkimuslaitoksella teettämästä Luotetuin Merkki -tutkimuksesta.

Multivita oli luotetuin vitamiinivalmistemerkki ja Sanasol toiseksi luotetuin myös vuosi sitten toteutetussa kyselyssä. Orion oli vuosi sitten neljännellä sijalla.

Luotetuimmat vitamiinivalmistemerkit Suomessa 2022 (suluissa vuosi 2021)

  1. Multivita (1)
  2. Sana-Sol (2)
  3. Orion (4)
  4. Minisun (6)
  5. Devisol (10)
  6. Berocca (5)
  7. Multi-Tabs (3)
  8. Möller (7)

 —————————————————————————–

Näin tutkimus tehtiin
Kysely on osa vuosittaista Luotetuin Merkki -tutkimusta, jonka Valitut Palat teetti brittiläisellä Wyman Dillon -tutkimuslaitoksella viime vuoden lopulla. Kysely toteutettiin onlinetutkimuksena, jossa avoimiin kysymyksiin vastasi 2006 henkilöä. Kyselyn otos poimittiin CIL Suomi Oy:n asiakasrekisteristä. Se painotettiin iän ja sukupuolen mukaan aikuisväestöä vastaavaksi.

Lisätietoja asiasta antavat päätoimittaja Ilkka Virtanen 040 7355953 ja tutkimuspäällikkö Tiina Suomela 050 5955143.


Valitut Palat on osa Reader’s Digestin kansainvälistä lehtiperhettä. Reader’s Digest on maailman luetuin aikakauslehti. Se ilmestyy 27 painoksena.