17/02/2022

Multivita on jälleen Suomen luotetuin vitamiinivalmistemerkki

Multivita

Multivita on valittu vuosittain tehtävässä Luotetuin Merkki -tutkimuksessa jälleen Suomen luotetuimmaksi vitamiinivalmistemerkiksi. Kategorian voitto tuli Multivitalle nyt kuudetta vuotta peräkkäin.

Omassa kategoriassaan Multivita sai 13 prosenttia maininnoista. Vahvinta luottamus Multivitaan oli alle 50-vuotiaiden vastaajien joukossa. Heistä 17 prosenttia nimesi merkin eniten luottamakseen vitamiinivalmistemerkiksi.

Tutkimukseen vastanneet ovat ensin nimenneet omasta mielestään eniten luottamansa merkin kysytyssä tuotekategoriassa, jonka jälkeen he arvioivat viiden eri ominaisuuden sopimista tähän tuotemerkkiin asteikolla 1-5. Arvioitavat ominaisuudet olivat: laatu, hintansa arvoinen, vahva tuotekuva, kuluttajien tarpeiden ymmärtäminen ja eettisesti vastuullinen. Lisäksi kysyttiin kuinka todennäköisesti vastaaja valitsisi mainitsemansa merkin ostotilanteessa ja onko vastaaja valitsemansa merkin asiakas/onko käyttänyt viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana ja voisiko suositella sitä muille.

__________________________________________________________________________

Tunnetko vitamiinit?
Tiedätkö, paljonko niitä tarvitaan ja mistä niitä saa?
Tervetuloa Multivita -sivustolle!

__________________________________________________________________________

CIL Suomi Oy/Valitut Palat teetti vuosittaisen tutkimuksen nyt 22. kerran. Yhteistyökumppanina oli brittiläinen Wyman Dillon -tutkimustoimisto. Tutkimus toteutettiin nettikyselynä ja vastaajia oli 2 006. Otos poimittiin CIL Suomi Oy:n asiakasrekisteristä. Tulokset painotettiin iän (20+ vuotta) ja sukupuolen mukaan väestöä vastaavaksi.

Tutkimuksessa selvitettiin avoimilla kysymyksillä, mitkä ovat kyselyyn vastanneiden mielestä luotetuimmat tuotemerkit kaikkiaan 40 eri tuoteryhmässä.

Lisätietoja tutkimuksesta ja sen tuloksista antaa tutkimuspäällikkö Tiina Suomela, 050 5955 143, tiina.suomela@valitutpalat.fi