19/02/2021

Multivita on jälleen Suomen luotetuin vitamiinivalmistemerkki

Multivita

Multivita on valittu Reader’s Digestin (Suomessa Valitut Palat) vuosittain tehtävässä Luotetuin Merkki -tutkimuksessa jälleen Suomen luotetuimmaksi vitamiinivalmistemerkiksi. Kategorian voitto tuli Multivitalle nyt viidettä vuotta peräkkäin.

Omassa kategoriassaan Multivita sai 12 prosenttia maininnoista. Miesten ja alle 50-vuotiaiden vastaajien joukossa luottamus merkkiin oli vahvimmillaan. Naisista samoin kuin alle 50-vuotiaista 15 prosenttia nimesi Multivitan eniten luottamakseen vitamiinivalmistemerkiksi.

Tutkimukseen vastanneet ovat ensin nimenneet omasta mielestään eniten luottamansa merkin kysytyssä tuotekategoriassa, jonka jälkeen he arvioivat viiden eri ominaisuuden sopimista tähän tuotemerkkiin asteikolla 1-5. Arvioitavat ominaisuudet olivat: laatu, hintansa arvoinen, vahva tuotekuva, kuluttajien tarpeiden ymmärtäminen ja eettisesti vastuullinen. Lisäksi kysyttiin kuinka todennäköisesti vastaaja valitsisi mainitsemansa merkin ostotilanteessa ja onko vastaaja valitsemansa merkin asiakas/onko käyttänyt viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana ja voisiko suositella sitä muille. 70 prosenttia Multivitan nimenneistä olisi myös valmis suosittelemaan tuotetta muille, mikä on kategorian korkein tulos.


Tunnetko vitamiinit? Tiedätkö, paljonko niitä tarvitaan ja mistä niitä saa? Tervetuloa Multivita -sivustolle!
Lue lisää…


Valitut Palat teetti vuosittaisen tutkimuksen nyt 21. kerran. Yhteistyökumppanina oli brittiläinen Wyman Dillon -tutkimustoimisto. Tutkimus toteutettiin nettikyselynä ja vastaajia oli 2 072. Otos poimittiin CIL Suomi Oy:n asiakasrekisteristä. Tulokset painotettiin iän (20+ vuotta) ja sukupuolen mukaan väestöä vastaavaksi.

Tutkimuksessa selvitettiin avoimilla kysymyksillä, mitkä ovat kyselyyn vastanneiden mielestä luotetuimmat tuotemerkit kaikkiaan 45 eri tuoteryhmässä.

Lisätietoja tutkimuksesta ja sen tuloksista antaa tutkimuspäällikkö Tiina Suomela, 050 5955 143, tiina.suomela@valitutpalat.fi