Suomalainen luottaa eniten palomieheen ja apteekkityöntekijään, vähiten puhelinmyyjään ja poliitikkoon

Suomalainen luottaa eniten palomieheen ja apteekkityöntekijään. Vähiten suomalainen luottaa puhelinmyyjään ja poliitikkoon. Asia käy ilmi Valittujen Palojen ja brittiläisen Wyman & Dillon -tutkimuslaitoksen kanssa tekemästä laajasta tutkimuksesta, jossa kysyttiin haastateltavien luottamusta eri ammattien edustajiin.

Sairaanhoitaja ja lentäjä lähellä kärkeä

Suomalaisten mielestä luotettavimpia ammattilaisia ovat palomiehet, apteekin henkilöstö (esim. apteekkarit, proviisorit), lentäjät, käsityöläiset (esim. ompelijat ja puusepät) ja sairaanhoitajat. Palomieheen ja apteekin työntekijään luottaa suuressa määrin tai melko paljon 97 prosenttia vastaajista, kun lentäjillä vastaava luku on 96 prosenttia ja käsityöläisillä ja sairaanhoitajilla 95 prosenttia.

Myös poliisit ja lääkärit nauttivat Suomessa laajaa luottamusta. Kumpaankin ammattiryhmään luottaa suuressa määrin tai melko paljon 93 prosenttia vastaajista.

Opettajaan luottaa 89 prosenttia vastaajista, maanviljelijään 84 prosenttia vastaajista ja taksinkuljettajaan 81 prosenttia vastaajista. Armeijan upseeriin luottaa 76 prosenttia vastaajista, meteorologiin 74 prosenttia vastaajista ja tuomariin 72 prosenttia vastaajista.

Poliitikkoon luotetaan vähemmän kuin automyyjään

Vähiten yleisö luottaa puhelinmyyjään, johon sanoi luottavansa vain 6 prosenttia vastaajista. Poliitikkoihin luottaa 10 prosenttia vastaajista, kun vuotta aiemmin luku oli 9 prosenttia. Vuonna 2002 poliitikkoihin luotti vielä 13 prosenttia vastaajista.

Sijoitusneuvojaa ja automyyjää pidetään paljon luotettavampana kuin poliitikkoa. Automyyjään sanoo luottavansa 25 prosenttia vastaajista ja sijoitusneuvojaan 29 prosenttia vastaajista.

Ammattiyhdistysjohtajaan ja asuntovälittäjään luottaa 33 prosenttia vastaajista. Toimittajaan luottaa 37 prosenttia vastaajista. Ay-johtajan luottamusluku oli vuosi sitten 32 prosenttia ja toimittajan 34 prosenttia.

Ensimmäistä kertaa tutkimuksessa mukana ollut ammattilaisurheilija nauttii 48 prosentin luottamusta, kun aiemmin kysytyn ammattilaisjalkapalloilijan luottamusluku oli 27 prosenttia.

Nainen ja nuori luottaa ay-johtajaan

Ammattien mielikuvaan vaikuttavat vastaajan ikä ja sukupuoli. Naiset suhtautuvat selvästi miehiä luottavaisemmin lakimieheen, asuntovälittäjään, matkanvälittäjään, automyyjään, maanviljelijään, ay-johtajaan, sijoitusneuvojaan, taksinkuljettajaan ja pappiin. Mies luottaa sairaanhoitajaan ja armeijan upseeriin vahvemmin kuin nainen.

Yli 50-vuotias vastaaja luottaa nuorempia vastaajia enemmän meteorologiin, tuomariin ja muihin lakimiehiin, taksinkuljettajaan ja pappiin. Alle 50-vuotiaat luottavat maanviljelijään, puhelinmyyjään, matkanvälittjään ja ay-johtajaan enemmän kuin seniori.

Näin tutkimus tehtiin

Tutkimus toteutettiin viime vuodenvaihteessa osana Valittujen Palojen laajaa Luotetuin merkki -tutkimusta. Tutkimukseen vastasi Suomessa noin 2000 henkilöä. Kyselyn otos poimittiin tilaajarekisteristä. Tulokset painotettiin iän (20+) ja sukupuolen mukaan väestöä vastaavaksi. Tutkimuksen virhemarginaali on enintään 2,2 prosenttiyksikköä.

Haastateltaville esitettiin seuraava kysymys. ”Kuinka paljon luotat seuraavien ammattien edustajiin Suomessa?” Kysymyksen perässä oli valmiiksi lueteltuna 24 ammattia. Haastateltavia pyydettiin valitsemaan kunkin ammatin kohdalla jokin seuraavista vaihtoehdoista: suuressa määrin, melko paljon, en kovin paljon, en lainkaan.

Heihin suomalaiset luottavat eniten (luottamusprosentti)

1. Palomies 97
2. Apteekin henkilöstö 97
3. Lentäjä 96
4. Käsityöläinen 95
5. Sairaanhoitaja 95

Heihin suomalaiset luottavat vähiten (luottamusprosentti)

1. Puhelinmyyjä 6
2. Poliitikko 10
3. Automyyjä 25
4. Sijoitusneuvoja 29
5. Ammattiyhdistysjohtaja 33

Lisätietoja asiasta antavat päätoimittaja Ilkka Virtanen (09) 503 4657 tai 040 7355953 ja tutkimuspäällikkö Tiina Suomela (09)503 4655 tai 050595 5143.


Valitut Palat on osa Reader’s Digestin kansainvälistä lehtiperhettä. Reader’s Digest on maailman luetuin aikakauslehti. Se ilmestyy 17 eri kielellä.

Päivitämme sivustoa parhaillaan. Pahoittelemme sivuston päivityksestä johtuvaa häiriötä.