10/02/2022

A.Vogel on Suomen luotetuin luontaistuotemerkki

Vogel

A. Vogel on valittu vuosittain tehtävässä Luotetuin Merkki -tutkimuksessa Suomen luotetuimmaksi luontaistuotemerkiksi yhdeksän prosentin osuudella kategorian maininnoista. Valinta luotetuimmaksi tuli nyt 11. kerran. 50 vuotta täyttäneiden vastaajien joukossa luottamus A. Vogelia kohtaan oli suurimmillaan. Heistä 13 prosenttia nimesi merkin eniten luottamakseen luontaistuotemerkiksi.

Tutkimukseen vastanneet ovat ensin nimenneet omasta mielestään eniten luottamansa merkin kysytyssä tuotekategoriassa, jonka jälkeen he arvioivat viiden eri ominaisuuden sopimista tähän tuotemerkkiin asteikolla 1-5. Arvioitavat ominaisuudet olivat: laatu, hintansa arvoinen, vahva tuotekuva, kuluttajien tarpeiden ymmärtäminen ja eettisesti vastuullinen. Lisäksi kysyttiin kuinka todennäköisesti vastaaja valitsisi mainitsemansa merkin ostotilanteessa ja onko vastaaja valitsemansa merkin asiakas/onko käyttänyt viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana ja voisiko suositella sitä muille

https://www.vogel.fi/

__________________________________________________________________________

CIL Suomi Oy/Valitut Palat (Reader’s Digest) teetti vuosittaisen tutkimuksen Suomessa nyt 23. kerran. Yhteistyökumppanina oli tiedonkeruutoimisto Norstat Finland Oy. Tutkimus toteutettiin nettikyselynä ja vastaajia oli yhteensä 2 008. Otos poimittiin CIL Suomi Oy:n asiakasrekisteristä ja Norstat Finlandin nettipaneelista. Tulokset painotettiin iän (20+ vuotta), sukupuolen ja asuinalueen mukaan väestöä vastaavaksi.

Tutkimuksessa selvitettiin avoimilla kysymyksillä, mitkä ovat kyselyyn vastanneiden mielestä luotetuimmat tuotemerkit kaikkiaan 40 eri tuoteryhmässä.