18/03/2024

Kuluttajien valinta: Bosch on Suomen luotetuin iso kodinkonemerkki

Bosch on Luotetuin Merkki -tutkimuksessa Suomen luotetuimmaksi isoksi kodinkonemerkiksi
18 prosentin osuudella kategoriansa äänistä. Naiset luottavat Bosch merkkiin hieman useammin kuin miehet (21%/16%). Korkeinta luottamus Bosch merkkiä kohtaan oli lapsiperheissä. Vastaajista, joiden taloudessa on alle 16-vuotiaita lapsia 25 prosenttia nimesi Bosch merkin eniten luottamakseen isoksi kodinkonemerkiksi

Tutkimukseen vastanneet ovat ensin nimenneet omasta mielestään eniten luottamansa merkin kysytyssä tuotekategoriassa, jonka jälkeen he arvioivat viiden eri ominaisuuden sopimista tähän tuotemerkkiin asteikolla 1-5. Arvioitavat ominaisuudet olivat: laatu, hintansa arvoinen, vahva tuotekuva, kuluttajien tarpeiden ymmärtäminen ja eettisesti vastuullinen. Lisäksi kysyttiin kuinka todennäköisesti vastaaja valitsisi mainitsemansa merkin ostotilanteessa ja onko vastaaja valitsemansa merkin asiakas/onko käyttänyt viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana ja voisiko suositella sitä muille.