15/03/2022

Intersport on Suomen luotetuin urheilukauppa

Intersport on valittu Reader’s Digestin (Suomessa Valitut Palat) Luotetuin Merkki -tutkimuksessa seitsemättä vuotta peräkkäin Suomen luotetuimmaksi urheilukaupaksi. Se sai 42 prosenttia kategorian maininnoista. Eroa toiseksi luotetuimpaan merkkiin oli 20 prosenttiyksikköä.

Miehet nimesivät Intersportin luottomerkikseen hieman naisia useammin. Miesvastaajista 44 prosenttia nimesi Intersportin eniten luottamakseen urheilukaupaksi, kun naisvastaajista vastaavasti 40 prosenttia.

Tutkimukseen vastanneet ovat ensin nimenneet omasta mielestään eniten luottamansa merkin kysytyssä tuotekategoriassa, jonka jälkeen he arvioivat viiden eri ominaisuuden sopimista tähän tuotemerkkiin asteikolla 1-5. Arvioitavat ominaisuudet olivat: laatu, hintansa arvoinen, vahva tuotekuva, kuluttajien tarpeiden ymmärtäminen ja eettisesti vastuullinen. Lisäksi kysyttiin kuinka todennäköisesti vastaaja valitsisi mainitsemansa merkin ostotilanteessa ja onko vastaaja valitsemansa merkin asiakas/onko käyttänyt viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana ja voisiko suositella sitä muille.

__________________________________________________________________________

CIL Suomi Oy/Valitut Palat teetti vuosittaisen tutkimuksen nyt 22. kerran. Yhteistyökumppanina oli brittiläinen Wyman Dillon -tutkimustoimisto. Tutkimus toteutettiin nettikyselynä ja vastaajia oli 2 006. Otos poimittiin CIL Suomi Oy:n asiakasrekisteristä. Tulokset painotettiin iän (20+ vuotta) ja sukupuolen mukaan väestöä vastaavaksi.

Tutkimuksessa selvitettiin avoimilla kysymyksillä, mitkä ovat kyselyyn vastanneiden mielestä luotetuimmat tuotemerkit kaikkiaan 40 eri tuoteryhmässä.

Lisätietoja tutkimuksesta ja sen tuloksista antaa tutkimuspäällikkö Tiina Suomela, 050 5955 143, tiina.suomela@valitutpalat.fi