19/04/2021

Mehiläinen on Suomen luotetuin yksityinen lääkäriasema

Mehiläinen on valittu Suomen luotetuimmaksi yksityiseksi lääkäriasemaksi sen saatua 40 prosenttia kategorian maininnoista. Osuus kategorian äänistä kasvoi kuudella prosenttiyksiköllä edellisen vuoden tutkimuksesta ja valinta luotetuimmaksi tuli nyt neljättä kertaa. Suurimmillaan luottamus Mehiläiseen oli miesten ja alle 50-vuotiaiden vastaajien joukossa. Miehistä Mehiläisen nimesi 46 prosenttia ja alle 50-vuotiaista 44 prosenttia. 

Tutkimukseen vastanneet ovat ensin nimenneet omasta mielestään eniten luottamansa merkin kysytyssä tuotekategoriassa, jonka jälkeen he arvioivat viiden eri ominaisuuden sopimista tähän tuotemerkkiin asteikolla 1-5. Arvioitavat ominaisuudet olivat: laatu, hintansa arvoinen, vahva tuotekuva, kuluttajien tarpeiden ymmärtäminen ja eettisesti vastuullinen. Lisäksi kysyttiin kuinka todennäköisesti vastaaja valitsisi mainitsemansa merkin ostotilanteessa ja onko vastaaja valitsemansa merkin asiakas/onko käyttänyt viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana ja voisiko suositella sitä muille. Mehiläinen sai valitsijoiltaan kategorian korkeimmat arviot vahvasta tuotekuvastaan.

__________________________________________________________________________

Valitut Palat teetti vuosittaisen tutkimuksen nyt 21. kerran. Yhteistyökumppanina oli brittiläinen Wyman Dillon -tutkimustoimisto. Tutkimus toteutettiin nettikyselynä ja vastaajia oli 2 072. Otos poimittiin CIL Suomi Oy:n asiakasrekisteristä. Tulokset painotettiin iän (20+ vuotta) ja sukupuolen mukaan väestöä vastaavaksi.

Tutkimuksessa selvitettiin avoimilla kysymyksillä, mitkä ovat kyselyyn vastanneiden mielestä luotetuimmat tuotemerkit kaikkiaan 45 eri tuoteryhmässä.

Lisätietoja tutkimuksesta ja sen tuloksista antaa tutkimuspäällikkö Tiina Suomela, 050 5955 143, tiina.suomela@valitutpalat.fi

Mehiläisen tiedote:

https://www.mehilainen.fi/lehdistotiedotteet/mehilainen-suomen-luotetuin-yksityinen-laakariasema