10/02/2022

Silmäasema on Suomen luotetuin optikkoliike

Silmäasema

Silmäasema on valittu vuosittain tehtävässä Luotetuin Merkki -tutkimuksessa Suomen luotetuimmaksi optikkoliikkeeksi viidettä vuotta peräkkäin. Omassa kategoriassaan se sai 32 prosenttia maininnoista. Korkeinta luottamus Silmäasemaan on yli 50-vuotiaiden joukossa. Heistä 39 prosenttia nimesi yrityksen eniten luottamakseen optikkoliikkeeksi.

Tutkimukseen vastanneet ovat ensin nimenneet omasta mielestään eniten luottamansa merkin kysytyssä tuotekategoriassa, jonka jälkeen he arvioivat viiden eri ominaisuuden sopimista tähän tuotemerkkiin asteikolla 1-5. Arvioitavat ominaisuudet olivat: laatu, hintansa arvoinen, vahva tuotekuva, kuluttajien tarpeiden ymmärtäminen ja eettisesti vastuullinen. Lisäksi kysyttiin kuinka todennäköisesti vastaaja valitsisi mainitsemansa merkin ostotilanteessa ja onko vastaaja valitsemansa merkin asiakas/onko käyttänyt viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana ja voisiko suositella sitä muille.

Silmäasema sai valitsijoiltaan kategorian korkeimmat arviot kaikista kysytystä viidestä ominaisuudesta. 70 prosenttia äänistä tuli omalta asiakaskunnalta, eli vastaajilta, jotka ovat käyttäneet Silmäasemaa viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana. Tämä oli myös kategorian korkein tulos.

__________________________________________________________________________

Kotimainen Silmäasema on Suomessa alansa ainoa toimija, joka tarjoaa kaikki näkemisen ja silmäterveyden palvelut – niin optisen alan vähittäiskaupan kuin silmäsairaalapalvelut – yhtenä kokonaisuutena. Olemme Suomen suurin yksityinen silmäleikkauksia tarjoava silmäsairaalaketju sekä toiseksi suurin optikkoketju. Valikoimamme kattaa silmälasit, piilolinssit ja aurinkolasit, optikon ja silmälääkärin vastaanottopalvelun, silmätautien tutkimuksen ja hoidon sekä monipuolisen silmäkirurgian, kuten taittovirhe- ja kaihileikkaukset. Monipuolisen tuote- ja palveluvalikoimamme ansiosta pystymme aina tarjoamaan asiakkaillemme parhaan ratkaisun hyvään näkemiseen.

Silmäasema-ketjulla on 140 myymälää ja 16 silmäsairaalaa ympäri Suomen. Silmäaseman palveluksessa työskentelee noin 1000 näkemisen ja silmäterveyden ammattilaista. Silmäasema on osa 100-prosenttisesti suomalaista Coronaria-konsernia.

Lue lisää osoitteessa www.silmaasema.fi.

__________________________________________________________________________

CIL Suomi Oy/Valitut Palat teetti vuosittaisen tutkimuksen nyt 22. kerran. Yhteistyökumppanina oli brittiläinen Wyman Dillon -tutkimustoimisto. Tutkimus toteutettiin nettikyselynä ja vastaajia oli 2 006. Otos poimittiin CIL Suomi Oy:n asiakasrekisteristä. Tulokset painotettiin iän (20+ vuotta) ja sukupuolen mukaan väestöä vastaavaksi.

Tutkimuksessa selvitettiin avoimilla kysymyksillä, mitkä ovat kyselyyn vastanneiden mielestä luotetuimmat tuotemerkit kaikkiaan 40 eri tuoteryhmässä.

Lisätietoja tutkimuksesta ja sen tuloksista antaa tutkimuspäällikkö Tiina Suomela, 050 5955 143, tiina.suomela@valitutpalat.fi