10/02/2022

Silmäasema valittiin jälleen Suomen luotetuimmaksi optikkoliikkeeksi

Silmäasema

Silmäasema on valittu Luotetuin Merkki -tutkimuksessa (Trusted Brand) Suomen luotetuimmaksi optikkoliikkeeksi seitsemättä vuotta peräkkäin. Osuus kategoriassa annetuista äänistä oli 32 prosenttia. Korkeinta luottamus Silmäasemaan oli yli 50-vuotiaiden keskuudessa. Heistä 37 prosenttia nimesi yrityksen eniten luottamakseen optikkoliikkeeksi.

Tutkimukseen vastanneet ovat ensin nimenneet omasta mielestään eniten luottamansa merkin kysytyssä tuotekategoriassa, jonka jälkeen he arvioivat viiden eri ominaisuuden sopimista tähän tuotemerkkiin asteikolla 1-5. Arvioitavat ominaisuudet olivat: laatu, hintansa arvoinen, vahva tuotekuva, kuluttajien tarpeiden ymmärtäminen ja eettisesti vastuullinen. Lisäksi kysyttiin kuinka todennäköisesti vastaaja valitsisi mainitsemansa merkin ostotilanteessa ja onko vastaaja valitsemansa merkin asiakas/onko käyttänyt viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana ja voisiko suositella sitä muille.

https://www.silmaasema.fi/artikkeli/silmaasema-suomen-luotetuin-optikkoliike.html

__________________________________________________________________________

CIL Suomi Oy/Valitut Palat (Reader’s Digest) teetti vuosittaisen tutkimuksen Suomessa nyt 24. kerran. Yhteistyökumppanina oli tiedonkeruutoimisto Norstat Finland Oy. Tutkimus toteutettiin nettikyselynä ja vastaajia oli yhteensä 2 296. Otos poimittiin CIL Suomi Oy:n asiakasrekisteristä ja Norstat nettipaneelista. Tulokset painotettiin iän (20+ vuotta), sukupuolen ja asuinalueen mukaan väestöä vastaavaksi.

Tutkimuksessa selvitettiin avoimilla kysymyksillä, mitkä ovat kyselyyn vastanneiden mielestä luotetuimmat tuotemerkit kaikkiaan 34 eri tuoteryhmässä.