09/03/2022

XZ on jälleen Suomen luotetuin shampoomerkki

XZ on valittu vuosittain tehtävässä Luotetuin Merkki -tutkimuksessa Suomen luotetuimmaksi shampoomerkiksi 12. kerran. XZ keräsi 12 prosenttia kategorian maininnoista. Erityisen suurta luottamus merkkiä kohtaan oli 50 vuotta täyttäneiden vastaajien joukossa. Heistä 17 prosenttia nimesi XZ:n.

Tutkimukseen vastanneet ovat ensin nimenneet omasta mielestään eniten luottamansa merkin kysytyssä tuotekategoriassa, jonka jälkeen he arvioivat viiden eri ominaisuuden sopimista tähän tuotemerkkiin asteikolla 1-5. Arvioitavat ominaisuudet olivat: laatu, hintansa arvoinen, vahva tuotekuva, kuluttajien tarpeiden ymmärtäminen ja eettisesti vastuullinen. Lisäksi kysyttiin kuinka todennäköisesti vastaaja valitsisi mainitsemansa merkin ostotilanteessa ja onko vastaaja valitsemansa merkin asiakas/onko käyttänyt viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana ja voisiko suositella sitä muille.

https://www.xz.fi/

__________________________________________________________________________

CIL Suomi Oy/Valitut Palat (Reader’s Digest) teetti vuosittaisen tutkimuksen Suomessa nyt 23. kerran. Yhteistyökumppanina oli tiedonkeruutoimisto Norstat Finland Oy. Tutkimus toteutettiin nettikyselynä ja vastaajia oli yhteensä 2 008. Otos poimittiin CIL Suomi Oy:n asiakasrekisteristä ja Norstat Finlandin nettipaneelista. Tulokset painotettiin iän (20+ vuotta), sukupuolen ja asuinalueen mukaan väestöä vastaavaksi.

Tutkimuksessa selvitettiin avoimilla kysymyksillä, mitkä ovat kyselyyn vastanneiden mielestä luotetuimmat tuotemerkit kaikkiaan 40 eri tuoteryhmässä.