Sana-sol on noussut Luotetuin Merkki -tutkimuksessa luotetuimmaksi vitamiinivalmistemerkiksi

Kuluttajien valinta:

Sana-sol on Suomen luotetuin vitamiinivalmistemerkki

Sana-sol on valittu vuosittain tehtävässä Luotetuin Merkki (Trusted Brand) -tutkimuksessa Suomen luotetuimmaksi vitamiinivalmistemerkiksi nyt ensimmäistä kertaa.

Omassa kategoriassaan Sana-sol sai 12 prosenttia maininnoista. Vahvinta luottamus Sana-sol merkkiin oli alle 50-vuotiaiden vastaajien ja lapsiperheiden joukossa. Alle 50-vuotiaista 20 prosenttia ja lapsiperheistä 17 prosenttia nimesi merkin eniten luottamakseen vitamiinivalmisteeksi.
Tutkimukseen vastanneet ovat ensin nimenneet omasta mielestään eniten luottamansa merkin kysytyssä tuotekategoriassa, jonka jälkeen he arvioivat viiden eri ominaisuuden sopimista tähän tuotemerkkiin asteikolla 1-5. Arvioitavat ominaisuudet olivat: laatu, hintansa arvoinen, vahva tuotekuva, kuluttajien tarpeiden ymmärtäminen ja eettisesti vastuullinen. Lisäksi kysyttiin kuinka todennäköisesti vastaaja valitsisi mainitsemansa merkin ostotilanteessa ja onko vastaaja valitsemansa merkin asiakas/onko käyttänyt viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana ja voisiko suositella sitä muille.

__________________________________________________________________________

 CIL Suomi Oy/Valitut Palat teetti vuosittaisen Luotetuin Merkki tutkimuksen Suomessa nyt 24. kerran. Yhteistyökumppanina oli tiedonkeruutoimisto Norstat Finland Oy. Tutkimus toteutettiin nettikyselynä ja vastaajia oli yhteensä 2 296. Otos poimittiin CIL Suomi Oy:n asiakasrekisteristä ja Norstat Finlandin nettipaneelista. Tulokset painotettiin iän (20+ vuotta), sukupuolen ja asuinalueen mukaan väestöä vastaavaksi.

 

Tutkimuksessa selvitettiin avoimilla kysymyksillä, mitkä ovat kyselyyn vastanneiden mielestä luotetuimmat tuotemerkit kaikkiaan 34 eri tuoteryhmässä.

 

Lisätietoja www.luotetuinmerkki.fi